Aizawl District chhungah tunlaia ruah leh thlipuiin avangin thil tam tak a chhia a. Chungte chu  : Darlawn-ah In 80 a chhe nasa a a dang 243 a chhe nual bawk; Sawleng ah In 16 a chhe nasa hle a a dang 169 a chhe nual bawk. Sunhluchhip ah In 10 a chhe nasa hle a, 25 dang a chhe nual bawk; Sailutar ah In 14 a chhe nasa a a dang 26 a chhe nual bawk. Kepran ah In 5 a chhe nasa hle a, a dang 46 a chhe nual bawk. Serzawl ah In 21 a chhe nasa a 68 dang a chhe nual. E. Phaileng ah In 5 a chhe nasa hle a, a dang 5 a chhe nual.
Suangpuilawn ah In 3 a chhe vek a, 33 a chhe nasa a, 164 a chhe nual a, Govt. building  2 nasa taka a chhiat bakah a dang 10 a chhe nual bawk, Biak In/VC House/Conference Hall 1 chhe vek, 4 chhe nasa leh 4 dang chhe nual. Phuaibuang ah  In 25 a chhe nasa hle a, 92 dang a chhe nual a, Govt. building 4 a chhe nual bawk a, Biak In/VC House/Conference Hall 1a chhe nual bawk. Phullen ah  In 1 a chhe nasa hle a, 4 dang a chhe nual bawk. Luangpawn ah In 5 a chhe nual a, Biak In/VC House/Conference Hall 1 a chhe vek bawk. Khawlian ah In 4 a chhe nual.

Tuikhurhlu ah In 1 a chhe vek a. Sesawng ah In 3 a chhe vek a, 11 dang a chhe nasa hle bawk. Tlungvel ah In 2 a chhe vek a, 6 dang a chhe nasa hle a, 11 dang a chhe nual. Thingsualthliah ah In 7 a chhe vek a, 12 dang a chhe nasa a, 5 a chhe nual bawk. Tlangnuam (TS) ah In 2 a chhe vek a, a dang 5 a che nasa hle.

Tachhip ah In 2 a chhe vek a a dang 9 a chhe nual bawk. Muallungthu ah In 1 a chhe vek a, 1 dang a chhe nasa hle a, 2 a chhe nual bawk. Hualngohmun ah In 2 a chhe nasa hle a, a dang 2 a chhe nual bawk. Melriat ah In 1 a chhe nasa hle a, Govt. building 1 a chhe nasa a 1 dang a chhe nual bawk a, Biak In/VC House/Conference Hall 1 a chhe nual bawk

Lungleng-I ah  In 4 a chhe nasa a, a dang 7 a chhe nual bawk. N. Lungleng ah In 3 a chhe nual a. Samtlang ah  In 2 a chhe nasa bawk.