A hnuaia tarlan ang hian Birth/Death Registration fee lak a ni tawh e.

Sl.

No

Particulars

Late Fee

Birth/Death

Certificate man

1(a)

Pian/Thih atanga ni 21 chhung

Awm lo

Awm lo

  (b)

Ni 22 atanga ni 30 chhung

Rs. 10

Rs. 100

  (c)

Ni 31 atanga ni 365 (kum 1 chhung)

Rs. 100

Rs. 100

  (d)

Ni 365 (kum khat) chunglam

Rs. 1000

Rs. 100

2.       Non-Availability Certificate (NAC)                Rs.   100

3.       Search Fee                                               Rs.  100

Note : Sl. No 1(a), 1 (b) hi Registrar of Birth & Deaths kuta awm a ni.