August, 2015 chhunga Excise & Narcotics  Department in zu leh a kaihhnawih thil a mihring leh thildang an man zat hetiang hi a ni :

1.

Zu zuar

97

2

Zu rui

208

3.

Rak Zu

2562.625 litres & 9 packs

4.

Zu bilhlai

6080 tins

5.

Dawidim

5 kgs.

6.

IMFL 750ml.

           375 ml

Beer 650 ml

298 bottles & 2 loose

5 bottles

12  bottles

7.

Zu sakna bel man zat

11 Nos.

8.

Motor man zat

1 Nos