December 2014 chhungaAizawl Civil Hospital report chu hetiang hi a ni :

Admit Zat

1224

Mi zai zat

1371

Nau piang zat

398

X- Ray a en zat

1861

Laboratory a en zat

39355

Khawl dang a en zat

1796

Damlo Outdoor leh Casualty a en zat

27103

Dam lo thi zat

84

Mizoram pawn lama refer zat

123

Health Care

397

RSBY

328