May, 2017 chhunga Aizawl Civil Hospital report chu hetiang hi a ni :

Admit Zat - 1333 ; Mi zai zat - 1568 ; Nau piang zat - 347; X-Ray a en zat - 2138 ; Laboratory a en zat - 5763; khawl danga en zat - 4153; Damlo Outdoor leh Casualty a en zat - 34710; Dam lo thi zat - 61; Mizoram pawn lama refer zat - 246 ; Health Care - 195; RSBY - 484.