Army Recruitment Raly ni 18-21 October 2012 leh thlanbikte tan a Common Entrance Examination (CEE) chu ni 28 October 2012 a KV Pushpak, Aizawl-ah neih a ni a. A hnuaia mite hi thlan an ni: Sl.no Roll No. SOL GD 1 SH/IZ/GD/281012/1003 (DISP) 2 SH/IZ/GD/281012/1004 (DISP) 3 SH/IZ/GD/281012/1005 (DISP) 4 SH/IZ/GD/281012/1006 (DISP) 5 SH/IZ/GD/281012/1009 (DISP) 6 SH/IZ/GD/281012/1010 (DISP) 7 SH/IZ/GD/281012/1011 (DISP) 8 SH/IZ/GD/281012/1012 (DISP) 9 SH/IZ/GD/281012/1013 (DISP) 10 SH/IZ/GD/281012/1014 (DISP) 11 SH/IZ/GD/281012/1015 (DISP) 12 SH/IZ/GD/281012/1016 (DISP) 13 SH/IZ/GD/281012/1017 (DISP) 14 SH/IZ/GD/281012/1018 (DISP) 15 SH/IZ/GD/281012/1023 (DISP) 16 SH/IZ/GD/281012/1024 (DISP) 17 SH/IZ/GD/281012/1025 (DISP) 18 SH/IZ/GD/281012/1026 (DISP) 19 SH/IZ/GD/281012/1029 (DISP) 20 SH/IZ/GD/281012/1033 (DISP) 21 SH/IZ/GD/281012/1034 (DISP) 22 SH/IZ/GD/281012/1036 (DISP) 23 SH/IZ/GD/281012/1037 (DISP) 24 SH/IZ/GD/281012/1042 (DISP) 25 SH/IZ/GD/281012/1044 (DISP) 26 SH/IZ/GD/281012/1051 (DISP) 27 SH/IZ/GD/281012/1052 (DISP) 28 SH/IZ/GD/281012/1053 (DISP) 29 SH/IZ/GD/281012/1058 (DISP) 30 SH/IZ/GD/281012/1064 (DISP) 31 SH/IZ/GD/281012/1071 (DISP) 32 SH/IZ/GD/281012/1087 (DISP) 33 SH/IZ/GD/281012/1092 (DISP) 34 SH/IZ/GD/281012/1093 (DISP) 35 SH/IZ/GD/281012/1095 (DISP) 36 SH/IZ/GD/281012/1096 (DISP) 37 SH/IZ/GD/281012/1097 (DISP) 38 SH/IZ/GD/281012/1099 (DISP) 39 SH/IZ/GD/281012/1100 (DISP) 40 SH/IZ/GD/281012/1101 (DISP) 41 SH/IZ/GD/281012/1102 (DISP) 42 SH/IZ/GD/281012/1104 (DISP) 43 SH/IZ/GD/281012/1105 (DISP) 44 SH/IZ/GD/281012/1106 (DISP) 45 SH/IZ/GD/281012/1107 (DISP) 46 SH/IZ/GD/281012/1108 (DISP) 47 SH/IZ/GD/281012/1109 (DISP) 48 SH/IZ/GD/281012/1111 (DISP) 49 SH/IZ/GD/281012/1112 (DISP) 50 SH/IZ/GD/281012/1113 (DISP) 51 SH/IZ/GD/281012/1114 (DISP) 52 SH/IZ/GD/281012/1116 (DISP) 53 SH/IZ/GD/281012/1117 (DISP) 54 SH/IZ/GD/281012/1119 (DISP) 55 SH/IZ/GD/281012/1120 (DISP) 56 SH/IZ/GD/281012/1124 (DISP) SOL TECH 57 SH/IZ/GD/281012/39511 (DISP) 58 SH/IZ/GD/281012/39512 (DISP) 59 SH/IZ/GD/281012/39514 (DISP) 60 SH/IZ/GD/281012/39542 (DISP)