Regional Institute of Education (RIE), Bhubaneswar chuan 
(a) M. Phil in Education, 
(b) M. Ed, 
(c) M. Sc. (Life Sciences), 
(d) 2 year B. Ed for Arts/Science, 
(e) 4 years B. Sc., B. Ed (PCM), 
(f) 4 year BA, B. Ed. courses-ah hian Admission a hawng mek a. Dil duh chuan a rang lamin,Principal, 
 Regional Institute of Education, 
 (NCERT) Sachiwalaya Marg, 
 Bhubaneswar - 751 022, Orissa ah dilna thawn theih a ni.

Hre chiang duh chuan an website www.viebbs.ori.nic.in ah leh DIPR ah zawh fiah theih a ni.