May  2011 chhunga Aizawl Civil Hospital report chu hetiang hi a ni  Admit zat - 1336; Mi zai zat - 1691;  Naupiang zat - 396; X-Ray a en zat - 2625 ; Lab. a en zat - 42678 ;  Khawl danga en zat - 3238 ; Damlo outdoor a en zat -  38808; Hmun danga referred zat 199; Damlo thi zat - 60.