November ni 2-6, 2016 chhunga Rajiv Gandhi Stadium, Mualpuia Sipai lak runpui neih tak a candidate
hlawhtlingte Roll Number chu heng te hi an ni:

SHI/IZ /GD/271116/1000

SHI/IZ /GD/271116/1122

SHI/IZ /GD/271116/1259

SHI/IZ /GD/271116/1007

SHI/IZ /GD/271116/1125

SHI/IZ /GD/271116/1260

SHI/IZ /GD/271116/1011

SHI/IZ /GD/271116/1126

SHI/IZ /GD/271116/1261

SHI/IZ /GD/271116/1030

SHI/IZ /GD/271116/1127

SHI/IZ /GD/271116/1262

SHI/IZ /GD/271116/1031

SHI/IZ /GD/271116/1128

SHI/IZ /GD/271116/1264

SHI/IZ /GD/271116/1032

SHI/IZ /GD/271116/1134

SHI/IZ /GD/271116/1265

SHI/IZ /GD/271116/1033

SHI/IZ /GD/271116/1135

SHI/IZ /GD/271116/1266

SHI/IZ /GD/271116/1034

SHI/IZ /GD/271116/1137

SHI/IZ /GD/271116/1271

SHI/IZ /GD/271116/1035

SHI/IZ /GD/271116/1145

SHI/IZ /GD/271116/1274

SHI/IZ /GD/271116/1041

SHI/IZ /GD/271116/1151

SHI/IZ /GD/271116/1277

SHI/IZ /GD/271116/1044

SHI/IZ /GD/271116/1156

SHI/IZ /GD/271116/1281

SHI/IZ /GD/271116/1048

SHI/IZ /GD/271116/1161

SHI/IZ /GD/271116/1282

SHI/IZ /GD/271116/1049

SHI/IZ /GD/271116/1168

SHI/IZ /GD/271116/1284

SHI/IZ /GD/271116/1050

SHI/IZ /GD/271116/1170

SHI/IZ /GD/271116/1285

SHI/IZ /GD/271116/1058

SHI/IZ /GD/271116/1172

SHI/IZ /GD/271116/1286

SHI/IZ /GD/271116/1061

SHI/IZ /GD/271116/1173

SHI/IZ /GD/271116/1291

SHI/IZ /GD/271116/1062

SHI/IZ /GD/271116/1175

SHI/IZ /GD/271116/1299

SHI/IZ /GD/271116/1066

SHI/IZ /GD/271116/1176

SHI/IZ /GD/271116/1300

SHI/IZ /GD/271116/1070

SHI/IZ /GD/271116/1184

SHI/IZ /GD/271116/1303

SHI/IZ /GD/271116/1071

SHI/IZ /GD/271116/1189

SHI/IZ /GD/271116/1307

SHI/IZ /GD/271116/1072

SHI/IZ /GD/271116/1190

SHI/IZ /GD/271116/1308

SHI/IZ /GD/271116/1075

SHI/IZ /GD/271116/1195

SHI/IZ /GD/271116/1310

SHI/IZ /GD/271116/1076

SHI/IZ /GD/271116/1203

SHI/IZ /GD/271116/1311

SHI/IZ /GD/271116/1077

SHI/IZ /GD/271116/1204

SHI/IZ /GD/271116/1312

SHI/IZ /GD/271116/1078

SHI/IZ /GD/271116/1207

SHI/IZ /GD/271116/1314

SHI/IZ /GD/271116/1079

SHI/IZ /GD/271116/1208

SHI/IZ /GD/271116/1322

SHI/IZ /GD/271116/1080

SHI/IZ /GD/271116/1215

SHI/IZ /GD/271116/1324

SHI/IZ /GD/271116/1081

SHI/IZ /GD/271116/1217

SHI/IZ /GD/271116/1325

SHI/IZ /GD/271116/1082

SHI/IZ /GD/271116/1218

SHI/IZ /GD/271116/1326

SHI/IZ /GD/271116/1084

SHI/IZ /GD/271116/1219

SHI/IZ /GD/271116/1328

SHI/IZ /GD/271116/1085

SHI/IZ /GD/271116/1220

SHI/IZ /GD/271116/1329

SHI/IZ /GD/271116/1086

SHI/IZ /GD/271116/1221

SHI/IZ /GD/271116/1330

SHI/IZ /GD/271116/1089

SHI/IZ /GD/271116/1223

SHI/IZ /GD/271116/1336

SHI/IZ /GD/271116/1090

SHI/IZ /GD/271116/1225

SHI/IZ /GD/271116/1338

SHI/IZ /GD/271116/1093

SHI/IZ /GD/271116/1226

SHI/IZ /GD/271116/1342

SHI/IZ /GD/271116/1094

SHI/IZ /GD/271116/1228

SHI/IZ /GD/271116/1343

SHI/IZ /GD/271116/1095

SHI/IZ /GD/271116/1229

SHI/IZ /GD/271116/1344

SHI/IZ /GD/271116/1096

SHI/IZ /GD/271116/1230

SHI/IZ /GD/271116/1348

SHI/IZ /GD/271116/1099

SHI/IZ /GD/271116/1231

SHI/IZ /GD/271116/1349

SHI/IZ /GD/271116/1104

SHI/IZ /GD/271116/1232

SHI/IZ /GD/271116/1350

SHI/IZ /GD/271116/1105

SHI/IZ /GD/271116/1233

SHI/IZ /GD/271116/1353

SHI/IZ /GD/271116/1107

SHI/IZ /GD/271116/1235

SHI/IZ /GD/271116/1356

SHI/IZ /GD/271116/1113

SHI/IZ /GD/271116/1236

SHI/IZ /GD/271116/1358

SHI/IZ /GD/271116/1114

SHI/IZ /GD/271116/1237

SHI/IZ /GD/271116/1361

SHI/IZ /GD/271116/1115

SHI/IZ /GD/271116/1240

SHI/IZ /GD/271116/BIH/1320

SHI/IZ /GD/271116/1118

SHI/IZ /GD/271116/1242

SHI/IZ /ST/271116/39501

SHI/IZ /GD/271116/1119

SHI/IZ /GD/271116/1244

SHI/IZ /TM/271116/RAJ/54512

SHI/IZ /GD/271116/1120

SHI/IZ /GD/271116/1247

SHI/IZ /TW/271116/53016

SHI/IZ /GD/271116/1121

SHI/IZ /GD/271116/1254

SHI/IZ/TW/271116/ASM/53012

Heng Candidate thlante hi Provisional Selection niin Document leh Character verification la hmabak a ni a. Hrechiang duh chuan Ph No. 0389 2351518 ah 8:30 am to 1:30 pm chhungin zawhfiah theih a ni.