July 2016 chhunga Excise & Narcotics  Department in zu leh a kaihhnawih thil a mihring leh thildang an man zat hetiang hi a ni : 

1.

Zu zuar

48

2

Zu rui

65

3.

Rak Zu

970.4  litres

4.

Zu bilhlai

2620 tins

5.

Dawidim

20 kgs.

6.

IMFL 750ml.

           375 ml

390 bottles & 2 loose

1216 bottles

7.

Zu sakna bel man zat

19 Nos.

8.

Motor man zat

2 Nos.