November, 2011 chhunga Excise leh Police Department-in zu leh a kaihnawih thil a mihring leh thildang an man zat heting hi a ni.

 

1

Zuzuar

256

2

Zu rui

75

3

Rak Zu

5944.200 Litres

4

Zu bilh lai

15397 tins

5

Dawidim

2.600 Kgs.

6.

IMFL 750 ml
          375 ml
          180 ml

11265 bottles & 2 loose         
4 bottles
14 bottles

7

Foreign Imp Liquor

1

8.

Foreign Imp. Beer

49

 

Foreign Imp. Canned Beer

240

 

Zu sakna bel man zat

77 Nos.

 

Motor man zat

18 Nos.